(odmiana) odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna

ols torfowcowy odm. suboceaniczna

charakterystyczna kombinacja gatunków odmiany (ChSC odm.) odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające odmiany (D odm.) odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych odmiany odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum (ols torfowcowy)

 

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)

 

Stałość częściej stwierdzanych gatunków (na podstawie 14 zdjęć) [7]
odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna

space_elw