efemerofit [24][234]

Alcea rugosa Alef.

malwa pomarszczona
na stronie — występowanie · znaleziska