atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Allium litvinovii Drobow ex Vved.

Allium litvinovii
05.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Allium litvinovii

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100500.6.pk - Allium litvinovii; Szczeglacin
100500-6
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2