efemerofit [24][234]

Ambrosia trifida L.

ambrozja trójdzielna
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

13.08.2012, Świnoujście; copyright © by Marek Snowarski

Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

13.08.2012, Świnoujście; copyright © by Marek Snowarski

Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

przy węzłach, częściowo przykryte liśćmi, widać koszyczki żeńskie

Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

koszyczki z kwiatami męskimi 3D||

Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

koszyczki z kwiatami męskimi 3D||

Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

koszyczki z kwiatami męskimi 3D||

Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

wśród liści koszyczek żeński

cechy charakterystyczne

Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

w górze koszyczki męskie, w kątach liści żeńskie XL 3D||

Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)

żebrowane koszyczki żeńskie XL 3D||

Gatunek pochodzi z Ameryki Północnej (USA i Kanada). U nas zawleczony i zadomawiający się na terenach ruderalnych itp. Od innych gatunków rodzaju wyróżnia się kształtem blaszki liściowej, mniej lub bardziej podzielonej na 3 lub 5 płatów oraz wyraźnym żebrowaniem okrywy koszyczka.

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20120813.1.12 - Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna); Świnoujście

41f · 20120813.1.12
leg. Marek Snowarski
/Świnoujście/