Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
13.08.2012, Świnoujście; copyright © by Marek Snowarski
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
13.08.2012, Świnoujście; copyright © by Marek Snowarski
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
przy węzłach, częściowo przykryte liśćmi, widać koszyczki żeńskie
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
koszyczki z kwiatami męskimi 3D||
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
koszyczki z kwiatami męskimi 3D||
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
koszyczki z kwiatami męskimi 3D||
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
wśród liści koszyczek żeński

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Ambrosia (ambrozja)kl 5766
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
w górze koszyczki męskie, w kątach liści żeńskie XL 3D||
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
żebrowane koszyczki żeńskie XL 3D||
Gatunek pochodzi z Ameryki Północnej (USA i Kanada). U nas zawleczony i zadomawiający się na terenach ruderalnych itp. Od innych gatunków rodzaju wyróżnia się kształtem blaszki liściowej, mniej lub bardziej podzielonej na 3 lub 5 płatów oraz wyraźnym żebrowaniem okrywy koszyczka.

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120813.1.12 - Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna); Świnoujście
120813-1
leg. Marek Snowarski
/Świnoujście/ #19, 11.3D