Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid.

krzywoząb podsadnikowy
na stronie — występowanie