efemerofit [24][234]

Androsace elongata L.

naradka wydłużona
na stronie — występowanie