takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Armeria alpina Willd.

zawciąg alpejski
Armeria alpina (zawciąg alpejski)
2014.05.30; 2014, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Armeria alpina (zawciąg alpejski)
2014.06.02
Armeria alpina (zawciąg alpejski)
2014.06.02

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140000.1.js - Armeria alpina (zawciąg alpejski); Wleń
140000-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń/ #3