takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Armeria pseudarmeria (Murr) Mansf.

zawciąg szerokolistny
Armeria formosa hort. ex Vilm. · Armeria latifolia Willd.
na stronie — wymagania i uprawa