atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Artemisia scoparia Waldst. et Kit. [🔉 ar·te·mi·si·a *]

bylica miotłowa
Artemisia Artemisia Artemisia ArtemisiaArtemisiabylica pontyjska (Artemisia pontica)bylica Tourneforta (Artemisia tournefortiana)