takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Artemisia scoparia Waldst. et Kit.

bylica miotłowa