takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Artemisia pontica L.

bylica pontyjska bylica pontycka
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Artemisia pontica
15.08.2008, Ostra Góra k/Buska ; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Artemisia pontica
Artemisia pontica
Artemisia pontica
Artemisia pontica (bylica pontyjska)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Suche murawy i zbocza k. Buska i Pińczowa, zawlekana na miejsca ruderalne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 4-5

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·