atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Aubrieta pinardi Boiss. [🔉 o·brje·ta *]

żagwin Pinarda
Aubrieta Aubrieta Aubrieta Aubrie…Aubrietażagwin libański (Aubrieta libanotica)żagwin drobny (Aubrieta gracilis)
🌸🌱