takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aubrieta libanotica Boiss. et Hohen.

na stronie — znaleziska