takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Calamagrostis ×hartmaniana Fries.

trzcinnik zwodniczy
Calamagrostis arundinacea × canaescens
na stronie — znaleziska