takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Cardamine resedifolia L.

rzeżucha rezedolistna
na stronie — występowanie
Cardamine resedifolia (rzeżucha rezedolistna)
13.07.2011, Kocioł Łomniczki; copyright © by Marek Malicki
Cardamine resedifolia (rzeżucha rezedolistna)
Cardamine resedifolia (rzeżucha rezedolistna)
Cardamine resedifolia (rzeżucha rezedolistna)
Cardamine resedifolia (rzeżucha rezedolistna)
Cardamine resedifolia (rzeżucha rezedolistna)
Cardamine resedifolia (rzeżucha rezedolistna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Wyższe partie Sudetów.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.