atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Carex laxiculmis Schwein. [🔉 ka·reks *]

turzyca ostrokrawędzista
turzyce (Carex) w ogrodzie turzyce (Carex) w ogrodzie turzyce … turzyce (Carex) w ogrodzieturzyca długokłosowa (Carex dolichostachya)turzyca oszimska (Carex oshimensis)
🌸🌱