takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Corispermum marschallii STEVEN

wrzosowiec Marschalla

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Corispermum (wrzosowiec)kl 3739
Rośliny jednoroczne, 30-40cm wysokości, początkowo obficie, gwiazdkowato owłosione, później łysiejące.

space

Kłosy krótkie, gęste. Okwiatu zwykle brak. Przysadki ostre, szerokojajowate, nie zakrywają całego owocu.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Piaszczyste tereny nadrzeczne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: ?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych