antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Crataegus flabellata (BOSC ex SPACH) K. KOCH

głóg wachlarzowaty
Crataegus grayana Eggl.
na stronie — występowanie