atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cyrtanthus mackennii Hook.f.

amarylkowate w ogrodzie amarylkowate w ogrodzie amarylkowate w ogrodzie amarylkowate w ogr…amarylkowate w ogrodzienarcyz (Narcissus)ismena storczykowa (Hymenocallis harrisiana)