atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Delphinium elatum L. ssp. alpinum (Waldst. et Kit.) Nyman

ostróżka wyniosła alpejska