atlas-roslin.pl

Fontinalis hypnoides Hartm. [🔉 *o·i·des]

zdrojek rokietowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.117 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.