atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Geranium divaricatum Ehrh. [🔉 ge·ra·ni·um *]

bodziszek rozłożysty
Geranium Geranium Geranium GeraniumGeraniumbodziszek porozcinany (Geranium dissectum)bodziszek syberyjski (Geranium sibiricum ssp. sibiricum)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
21.06.1904, Ukraina; copyright © by Jerzy Kruk XL
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
XL
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
3D
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
3D
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4845

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1840r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19040621.KRA033610.jkr - Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty); Ukraina
040621-KRA033610
/Ukraina/ #7, 2.3D