antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Geranium divaricatum Ehrh.

bodziszek rozłożysty
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
21.06.1904, Ukraina; copyright © by Jerzy Kruk XL
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
XL
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1840r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19040621.KRA033610.jkr - Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty); Ukraina
040621-KRA033610
/Ukraina/ #7, 2.3D