antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Geranium divaricatum Ehrh.

bodziszek rozłożysty
na stronie — występowanie · znaleziska
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)

21.06.1904, Ukraina; copyright © by Jerzy Kruk XL

Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1840r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 19040621.KRA033610.jkr - Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty); Ukraina

11f · 19040621.KRA033610.jkr
/Ukraina/