efemerofit [24][234]

Geranium lucidum L.

bodziszek lśniący
na stronie — występowanie