atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Geranium lucidum L. [🔉 ge·ra·ni·um *]

bodziszek lśniący
Geranium Geranium Geranium GeraniumGeraniumbodziszek syberyjski (Geranium sibiricum ssp. sibiricum)bodziszek okrągłolistny (Geranium rotundifolium)
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
01.05.2011, Bolata (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4830

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa środkowa [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych