takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium scitulum Woł. (fritzei - nigrescens)

jastrzębiec elegancki