takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris bloudowii (Ledeb.) Bunge

kosaciec Bloudowa
na stronie — wymagania i uprawa