atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris chrysographes Dykes [🔉i·ris *]

kosaciec prążkowany
Iris Iris Iris IrisIriskosaciec Bulleya (Iris bulleyana)kosaciec grzebieniasty (Iris cristata)
🌸🌱