takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris ruthenica Ker Gawl.

kosaciec ruski