sałata pędowa (głąbiki krakowskie)

głąbiki krakowskie · sałata łodygowa, sałata szparagowa · Lactuca sativa L. var. augustana Irisch · syn. Lactuca cracoviensis Sawicz. · Lactuca sativa L. var. asparagina (Bail.) Janchen
na stronie — znaleziska