Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.

białoząb pospolity
na stronie — znaleziska