takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Melica picta K. Koch

perłówka kolorowa
Melica picta (perłówka kolorowa)
pokrój; 30.04.2008, okolice Przemyśla; copyright © by Marek Snowarski
Melica picta (perłówka kolorowa)
kłoski
Melica picta (perłówka kolorowa)
kłoski
Melica picta (perłówka kolorowa)
języczek liściowy

opis

Melica picta (perłówka kolorowa)
kłoski
Melica picta (perłówka kolorowa)
języczek liściowy
Trawa wieloletnia, z bardzo krótkimi rozłogami, zwykle gęstokępkowa lub gęstodarniowa, pędy 30-40 cm wysokości.

space

Szczyt kłoska zaostrzony. Plewy zielone, przy brzegu czerwonofioletowe (stąd epitet gatunkowy), rzadziej całe czerwonofioletowe. Plewka dolna bez wystających żyłek, prawie nagie (tylko w górze z rozproszonymi zadziorkami), błyszczące, w pierwszym kwiecie 5-6.5 mm długości.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek charakterystyczny dla suchych i ciepłych dąbrów, rzadziej w innego rodzaju lasach liściastych, częstszy na południowy-wschód od Polski. U nas stwierdzona w okolicach Przemyśla [100].

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

Melica nutans · perłówka zwisła

perłówka jednostronna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Melica nutans (perłówka zwisła)
kłoski, wystające nerwy plewki dolnej
Bardzo podobna do perłówki kolorowej (Melica picta), różni się dobitniej dwoma cechami: plewki dolne z wystającymi żyłkami, języczek liściowy bardzo krótki, 0.1-0.3(1) mm długości.

space

Melica nutans (perłówka zwisła)
języczek liściowy

Trawa ta ma długie rozłogi, jest luźnokępkowa lub tworzy luźne darnie, źdźbło pod kwiatostanem jest szorstkie. Górna powierzchnia liścia z rzadkimi włoskami; pochwa liściowa szorstka.

space

Gatunek częsty w świeżych i wilgotnych lasach liściastych, w zaroślach.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080430.3.08 - Melica picta (perłówka kolorowa); okolice Przemyśla
080430-3
leg. Marek Snowarski
/okolice Przemyśla/ #12, 1.3D