takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Muscari discolor Boiss. et Hausskn.

Muscari discolor
04.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110400.24.pk - Muscari discolor; Szczeglacin
110400-24
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1