takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Muscari spreitzenhoferi (Heldr. ex Osterm.) H.R. Wehrh.