Neckera pumila Hedw.

miechera wysmukła
na stronie — występowanie