takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.337); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Orchis mascula (L.) L. ssp. mascula

storczyk męski nakrapiany typowy

cechy charakterystyczne

Zewnętrzne płatki okwiatu tępe lub krótko zaostrzone, jajowate, boczne 7-10(15)mm długości, ukośnie wzniesione w górę, skręcone wzdłuż osi tak, że oglądane od przodu kwiatu ukazują jedynie krawędź.

space

występowanie

Na terenie całego kraju.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.