antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Oxycoccus macrocarpus (Aiton) Pursh

żurawina wielkoowocowa
Vaccinium macrocarpon Aiton
Oxycoccus macrocarpus (żurawina wielkoowocowa)
07.2018, OB Monachium; copyright © by Paweł Kalinowski
Oxycoccus macrocarpus (żurawina wielkoowocowa)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Oxycoccus (żurawina)kl 5109
W porównaniu z żurawina błotna (Oxycoccus palustris) ma:

space

podkwiatki znajdują się tuż pod kwiatami, 3-10 mm długości, 1-1.5 mm szerokości, jajowatoeliptyczne

space

ząbki korony 6-10 mm

space

występowanie

Uprawiany dla owoców północnoamerykański gatunek żurawiny.

Krzewinka.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 7120 — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji