Philonotis calcarea (Bruch et Schimp.) Schimp.

bagniak wapienny
na stronie — występowanie · znaleziska