atlas-roslin.pl

Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro [🔉 * ni·gra]

filostachys czarny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phyllostachys Phyllostachys Phyl… Phyllostachysfilostachys złotobruzdowy (Phyllostachys aureosulcata)fylostachys Bisseta (Phyllostachys bissetii)
🌸🌱N

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Phyllostachys nigra (filostachys czarny)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
🌱
wysokość: 4 – 5 m

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Phyllostachys nigra [🔉 * ni·gra](pl) filostachys czarny
niger, -gra, -grum (lat., adj.)
czarny