takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Picris hieracioides L. ssp. grandiflora ;(Ten.) Arcang.

goryczel jastrzębcowaty wielkokwiatowy
Picris hieracioides L. ssp. auriculata ;(Sch. Bip.) Hayek