Poa annua siewka

rozwój wiechliny rocznej
na stronie — opis