Rumex obtusifolius siewka

rozwój szczawiu tępolistnego