takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Sagina ciliata Fr.

karmnik bezpłatkowy
Sagina apetala Ard. · Sagina apetala Ard. ssp. apetala
Sagina ciliata (karmnik bezpłatkowy)
copyright © by Jerzy Kruk XL
Sagina ciliata (karmnik bezpłatkowy)
XL
Sagina ciliata (karmnik bezpłatkowy)
XL
Sagina ciliata (karmnik bezpłatkowy)
XL
Sagina ciliata (karmnik bezpłatkowy)
XL

cechy charakterystyczne

Rośliny roczne, do 10cm wysokości, ±zielone.

space

Kwitnienie (kwiecień)-lipiec(wrzesień).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Niezarośnięte tereny ruderalne, pola, brzegi wód.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.KRAM106352.jkr - Sagina ciliata (karmnik bezpłatkowy)
jkr.KRAM106352
leg.   #5