efemerofit [24][234]

Scutellaria minor Huds.

na stronie — występowanie · znaleziska
Scutellaria minor

22.06.2015, Beskid Mały, Kocoń k. Ślemienia; copyright © by Paweł Nejfeld XL

Scutellaria minor
Scutellaria minor

występowanie

Dawniej określany jako efemorofit (zawleczona koło Wolsztyna). W 2015 znaleziono obfite stanowisko w Beskidzie. [Nejfeld P. (2016) Contributions to the flora ..., 5, Botany Letters]

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1951r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych

znalezisko 20150622.1.pnejfeld - Scutellaria minor; Beskid Mały, Kocoń k. Ślemienia

3f · 20150622.1.pnejfeld
leg. A. Hulbój, P. Nejfeld
/Beskid Mały, Kocoń k. Ślemienia/