⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lycopodiales (widłakowce)]
  
Selaginella selaginoides
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
liście zarodnionośne (widoczne ząbkowanie brzegu) i zarodnie
ulistnienie spiralne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowe ...
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W położeniach górskich, brzegi potoków, często w zacienieniu pod krzewami, w dolinach rzek na zboczach, na wilgotnych łąkach. Na podłożu zawierającym wapń.
  
  
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
liście w czterech rzędach(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
  Wymarły na terenie Polski. Górskie wilgotne, mszyste łąki, zacienione skały, na podłożu zawierającym wapń.
  
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.200 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.114 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.31 [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.31+60 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.5 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.23 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.02.2017 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Selaginellaceae.htm"> Selaginellaceae (widliczkowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>