atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Silene gallica L.

lepnica francuska
Silene Silene Silene SileneSilenelepnica dwudzielna (Silene dichotoma)lepnica litewska (Silene lithuanica)
Silene gallica (lepnica francuska)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Silene gallica (lepnica francuska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Silene (lepnica)kl 3864
Roślina jednoroczna, rzadko dwuletnia, 8 – 20 (35) cm wysokości; omszona, w górze lepko gruczołowato owłosiona.

space

Kielich 7 – 10 mm długości, z 10 zielonymi nerwami, pokryty włoskami różnego rodzaju, także gruczołowatymi. Płatki najwyżej nieznacznie wycięte, niekiedy różowe. Karpofor omszony. Szyjki słupka trzy.

space

Kwitnienie czerwiec – sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Chwast w uprawach lnu i okopowych, poza tym miejsca ruderalne. Na glebach umiarkowanie kwaśnych, często piaszczystych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych