takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Silene uniflora Roth

lepnica nadmorska lepnica zwarta
Silene maritima With · Silene vulgaris ssp. maritima (With) A.T. et D. Löve
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Silene uniflora (lepnica nadmorska)
cv. Druets Variegated; 27.07.2010 copyright © by Jacek Soboń
Silene uniflora (lepnica nadmorska)
cv. Druets Variegated
Silene uniflora (lepnica nadmorska)
cv. Druets Variegated

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 25 cm · kwitnienie: 6-9

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4):
• bez odmiany · · ‘Druett's Variegated’ · ‘Flore Pleno’ · ‘Weisskehlchen’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100727.153.js - Silene uniflora (lepnica nadmorska)
js.100727-153
leg. Jacek Soboń
/cv. Druets Variegated/ #8