atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Soldanella hungarica Simonk.

urdzik węgierski
Soldanella Soldanella Soldanella SoldanellaSoldanellaurdzik karpacki (Soldanella carpatica)urdzik górski (Soldanella montana)