atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Soldanella montana Willd.

urdzik górski
Soldanella montana J. G. Mikan