takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Soldanella montana Willd.

urdzik górski
Soldanella montana J. G. Mikan
na stronie — występowanie · znaleziska