takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorghastrum nutans

trawa indiańska
Sorghastrum avenaceum
na stronie — wymagania i uprawa