takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Trifolium lupinaster L.

koniczyna łubinowata
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
06.06.2010, Puszcza Białowieska; copyright © by Robert Puchalski
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)

cechy charakterystyczne

Bylina. Łodyga zwykle pojedyncza, wzniesiona, 20-45(60)cm wysokości, naga lub rzadko owłosiona w górze.

space

Kwitnienie czerwiec-lipiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Widne lasy.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100606.1.puchalski - Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata); Puszcza Białowieska
puchalski.100606-1
leg. Robert Puchalski
/Puszcza Białowieska/ #10