efemerofit [24]

Ornithogalum pyrenaicum L.

śniedek pirenejski
na stronie — wymagania i uprawa