(klasa) Cl.Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et R.Tx. 1943

zbiorowiska drobnych bylin wodnych lub ziemnowodnych w miękkowodnych, oligotroficznych lub mezotroficznych wodach śródlądowych, tzw. „jezior lobeliowych”; część zbiorowisk odpowiada siedlisku „brzegi lub oszuszane dna zbiorników wodnych ... (3130)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae

Ranunculus reptans (jaskier leżący)
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Luronium natans (elisma wodna)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Juncus bulbosus (sit drobny)
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Littorelletea uniflorae

  O.Littorelletalia uniflorae
  
    All.Isoetion lacustris
    
      Ass.Isoetetum lacustris (zespół poryblinu jeziornego)
      
      Ass.Isoetetum echinosporae
      
    All.Lobelion
    
      Ass.Lobelietum dortmannae (zespół lobelii jeziornej)
      
      Ass.Myriophyllo-Littorelletum
      
      Ass.Ranunculo-Juncetum bulbosi
      
    All.Hydrocotylo-Baldelion
    
      Ass.Pilularietum globuliferae
      
      Ass.Eleocharitetum multicaulis
      
    All.Eleocharition acicularis
    
      Ass.Elecharitetum acicularis
      
      Ass.Luronietum natantis
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Littorelletea_uniflorae.htm"> Littorelletea uniflorae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>